Flower

Aanstelling Deken en Eredeken in Koninklijke Dekenij Patershol

Op 30 januari 2013 nam de Koninklijke Dekenij Patershol afscheid van deken Roger Van Bockstaele en verwelkomde nieuwe deken Norbert Detaeye.

Hieronder kan u de volledige speech van Opperdeken Eli De Rijck lezen.

Goede vriend NORBERT

De verantwoordelijkheidszin van Deken Roger Van Bockstaele is zo groot dat hij gewacht heeft tot hij een waardige opvolger had gevonden om zijn werk af te ronden.
Met U krijgt het Patershol vandaag een nieuwe deken.

Beste vrienden,

De Heer Norbert Detaeye, die tot vandaag bajuw was van de dekenij heeft zich bereid verklaard om de functie van deken op zich te nemen. Hij is voor niemand onder ons een onbekend figuur.
Hij is een groot muzikant die vergroeid is met de authentieke muziek van het zuiden van de Verenigde Staten.
Hij is een veelgevraagd artiest in de theaterzalen van binnen- en buitenland en naast Jazz is hij ook een prominent gospelvertolker. Met zijn nasale stem weet hij menigeen te ontroeren.
Vandaag huldigen we de nieuwe deken van Patershol.
We kennen mekaar al jaren en telkens ik u ontmoet ben ik getroffen door uw persoonlijkheid en de menselijke warmte die je uitstraalt.
U geeft vriendschap en genegenheid die in een dekenijwerking van groot belang zijn. Ik weet dat u deze dekenij met vaste hand zult leiden.
U gelooft in uw opdracht en u zal  voor de toekomst samen met uw dekenin en uw bestuursleden zorg dragen voor dit cultuurpareltje in Gent.
U zal door uw inzet, door de overtuiging  van uw opdracht, de stuwkracht zijn om aan deze dekenij “die uitstraling” te geven die haar zo uniek maakt.

GOEDE VRIEND ROGER

Wanneer ik door de pittoreske straatjes van het Patershol wandel, dan voel ik de rijkdom van de 17de en de 18de eeuw toen talrijke magistraten, verbonden aan de rechtbank van de Raad van Vlaanderen, hier woonden.
Maar ik voel  ook de armoede en de verloedering van deze wijk in de 19de eeuw, toen de fabrieken naar de buitenwijken verhuisden en de minstbedeelden van onze stad zich hier kwamen vestigen .
Vanaf 1980 kreeg deze wijk een nieuwe uitstraling en werden de beschermde huisjes gerestaureerd.
Het is een wondere gemeenschap die straalt van authenticiteit, van zorg voor het verleden.
Straatjes die elk hun verhaal vertellen van rijkdom en verloedering, van erkenning en herwaardering.
Wanneer je in deze straatjes loopt te denken, verzeilen je gedachten ongewild naar de drijvende kracht, naar het hart en de ziel van dit hele gebeuren.
In 1986 werd de Heer Roger Van Bockstaele verkozen tot deken van het Patershol. Toen wist hij dat hij van zijn “Patershol” de mooiste wijk van Gent kon maken.
Hij heeft het Patershol op de kaart gezet als een uniek woongebied met het middeleeuwse straatpatroon dat voor een gezellige doolhof zorgt.
Beste vriend Roger,
jij bent één brok gedrevenheid; Je werk, je gezin, je  gidsbeurten, je voordrachten, de Patersholfeesten….. we kunnen alles onder één noemer plaatsen: …..
“Ik heb het altijd zo graag gedaan”.

Vandaag zet je een punt achter je periode van deken.

Je verschuift van plaats en gaat nu bijsturen,je blijft in de dekenij werkzaam maar je ruilt verantwoordelijkheid voor wat meer ruimte voor jezelf, en dat gunnen we u van harte.
Dank voor de 27 jaar dat u als deken uw taak waarnam, met respect voor uw functie, met overgave die u eigen is.
We zijn verheugd  dat wij u straks mogen aanstellen tot ere-deken van uw geliefde dekenij Patershol.
Dit is een nieuw begin, want we maakten reeds afspraken voor nieuwe plannen voor de dekenijwerking in het algemeen.

Goede vriend Roger,  u was vaak voor mij een grote steun, een voorbeeld van moed, doorzetting, volharding en opgewektheid.

Dank u.

Laat een reactie na