Flower

Archief van november, 2013

Verkiezing opperdeken en bestuursleden

Opperdeken Eli De Rijck herverkozen

Tijdens de derde Statutaire Algemene Vergadering van het 111de dienstjaar van het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent werd opperdeken Eli De Rijck herverkozen in zijn ambt.
Met 91% van de stemmen (31/35) werd hij met grote meerderheid verkozen door de aanwezige dekenijen.

Woordje van de Opperdeken

Zeven dingen die de schoonheid van een mens weerspiegelen:
Laat mij ze noemen:
het werk van zijn handen,
de honger naar inzicht,
zijn gehouden woord,
het gebaar van verzoening,
de gave van verwondering
zijn stille aandacht
het gelaat van de ander in zijn hart. (Kris Gelaude)

Mijn oprechte dank voor het vertrouwen.
Een nieuwe termijn, een nieuwe uitdaging.
Dank voor uw telkens opnieuw hartelijke welkom in uw dekenij tijdens het voorbije werkjaar.

Dank voor jullie bemoedigende woorden en fijne attenties.

Eli De Rijck
Opperdeken

2 nieuwe bestuursleden, 4 bestuurleden herverkozen

Naast de verkiezing van Opperdeken vond ook de verkiezing voor bestuursleden plaats.

Marina De Poortere, Dany Provost, Boudewijn Windey en Charles Wyckaert, waren uittredende bestuursleden en stelden zich allen terug kandidaat als bestuurslid.
Marina, Dany, Boudewijn en Charles kregen allen genoeg stemmen achter hun naam en zullen de komende 4 jaar opnieuw deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de Opperdekenij.

Er hadden zich ook 3 nieuwe kandidaten gemeld.
De Heren Patrick De Rooze en Benny Fevery haalden voldoende stemmen en werden door de dekenijen verkozen om de Raad van Bestuur van de Opperdekenij te versterken.

Samen met de Tineke De Rijck, Geert Maes en Eric Van den bussche bestaat het bestuur nu uit de Opperdeken, Opperdekenin en 9 bestuursleden.
Na de Raad van Bestuur op 28 november bezorgen we u de taakverdeling en de contactgegevens van het nieuwe bestuur.

Proficiat en van harte welkom.

U bekijkt het KVGDG archief van november, 2013.