Flower

Koninklijke Dekenij Burgstraat

Contact:

Laszlo Papp – Burgstraat , 9000 Gent
deburgstraatgent@gmail.com

Activiteiten:

Bestuur:

Ere-Deken: Tony De Bouvrie
Ere-Deken: Michel Roelants
Secretaris – Hoofdredacteur krantje Burgstraat: Laszlo Papp
Penningmeester: Rob Steyaert

Geschiedenis

De Burgstraat koestert zich in de schaduw van het Gravensteen.

Of de “burg” in dekenij Burgstraat nu staat voor de “gravenburcht” of juist een verbastering is van (de weg naar) “Brugge” blijft een discussiepunt. Uit een oorkonde van 1244 blijkt in elk geval dat de straat toen al een eigen identiteit had.

Een derde verklaring voor de naam schuilt mogelijks in de verbindingsstraat tussen de bekende Oudburg en de nieuwe wijk Rietsenborgh die op de eerder drassige, wankele gronden werd gebouwd. In die betekenis zou de Burgstraat gewoon van de ene naar de andere “burg” hebben geleid.

Het verhaal van de prestigieuze panden in de straat loopt enigszins parallel met dat van de Geldmunt en het vroegere Patershol. Ook in de Burgstraat kwamen zich rijkere burgers vestigen, vooral advocaten maar ook hoge ambtenaren, gefortuneerde handelaars en rijke weduwen stopten hun geld liever in stenen dan in kousen.

Beroemdste pand in de Burgstraat is natuurlijk het kloostercomplex van de Ongeschoeide Karmelieten. Die kregen in 1640 toestemming om zich in Gent te vestigen en kochten gelijk een groot deel van het voormalige Prinsenhof. Vooral de voormalige dierentuin van het Prinsenhof is nu nog steeds de meest opvallende getuige van de prinselijke residentie. Op hun terrein bouwden ze in 1712 hun barokke kerk maar die zat oorspronkelijk wel verscholen achter een huizenrij.
Op de hoek van de Jan Botermanstraat verrees dan weer het zogenaamde “Naaldekensconvert”, een klooster waar arme meisjes leerden naaien. In de 16de eeuw werd dit convent grotendeels vernietigd.
Het huis “De Gekroonde Hoofden” op de hoek met het Gewad dateert van 1560 en heeft wel stand gehouden. De renaissancegevel is versierd met hoofden en medaillons van de graven van Vlaanderen, met inbegrip van keizer Karel en zijn zoon Filip II.

Voor getuigenissen van de geschiedenis van de dekenij moeten we een sprongetje maken naar 1933. In 1947 werd de dekenijwerking heropgestart en introduceerde men het logo met het gravensteen, de leeuw en de kroon. In 1961 verscheen voor het eerst de kerststal op het pleintje voor de kerk van de Ongeschoeide Karmelieten. Sindsdien heeft de eerder rustige winkelstraat er naast de immer sfeervolle eindejaarsverlichting een attractie bij.
Zoals de Langemunt op een bepaald moment bekend was voor de vele schoenwinkels en de Dampoortstraat voor zijn behangzaken kreeg de Burgstraat in de laatste decennia een eigen reputatie door de aanwezigheid van opvallende antiekzaken.

Locatie: