Flower

Dekenij Steendam vzw

Contact:

Francine Landuyt-Velter – Steendam 55, 9000 Gent
T/F: 09/324.70.61  – dekeninf.velter@telenet.be

Activiteiten:

Bestuur:

Dekenin: Francine Landuyt-Velter
Secretaris: Romain Landuyt
Bestuurslid: Frank Boterman

Geschiedenis

Dekenij Steendam blijft waardige maar stille getuige

Tot 1900 heette Steendam nog Sint-Jorisstraat en waar nu de huidige brug een bocht maakt over de Leie lag de vroegere Sint-Jorisbrug gewoon recht in het verlengde van de straat. Beide namen verwijzen naar de oorspronkelijk middeleeuwse Sint-Jorispoort die in 1577 gesloopt werd.

De oorsprong van Steendam gaat terug tot de vroege middeleeuwen toen men in de talrijke armen van de Leie alsmaar dammen bouwde. Deze dam werd in de 14de eeuw al voorzien van kasseistenen en verbond het Sint-Baafsdorp met de Sint-Jacobsparochie en dus ook met de kuip van Gent. Waar nu de rotonde is was vroeger de “Karnemelkbrug”, verwijzend naar de Karnemelkpoort die ook al in 1523 werd gesloopt. De brug overspande de Ottogracht maar werd wegens te smal eveneens gesloopt.
Een andere opmerkelijke “stenen getuige” van het verleden is het Sint-Lievenscollege. In oorsprong een monumentaal herenhuis dat in 1777 gebouwd werd voor de prelaat van de Baudelo-abdij. Na de opheffing van het Baudeloklooster deed het complex dienst als bisschoppelijk paleis, tot 1845, toen de bisschop verhuisde naar zijn nieuwe locatie aan de Reep.

Steendam moet al vrij vlug bij de handel en wandel van de Sint-Jacobsparochie betrokken geweest zijn.
Toch duurde het nog tot 1904 eer de gebuurte zijn inwoners bij elkaar riep om te bepalen hoe hun straat het jaar daarop zou deelnemen aan de viering van het 75-jarig bestaan van België. Datzelfde feestcomité heeft dan nog gewacht tot 1913 om dekenij te worden.
Steendam evolueerde vrij snel tot een actieve, commerciële dekenij en bleef ondanks eigen strubbelingen en ongemakken zoals tram- en trolleyverbindingen altijd alle activiteiten van de opperdekenij volgen.

Steendam hoort zeker thuis in de verzameling van historische straten. Wie de moeite neemt om even omhoog naar de gevels te kijken kan de meeste data zomaar aflezen. Het oudste huis aldaar dateert zelfs uit de 17de eeuw. Andere stenen zoals de pijlers aan de ingang naar het Baudelopark getuigen dan weer van de vermaarde kruidentuin die er ooit was. Steendam was ook gekend als “de straat van de brouwerijen”. Legendarisch was ook de overbekende “Bazaar Steendam” die eind jaren negentig zijn deuren moest sluiten en daarmee verdween meteen ook de laatste zelfstandige speelgoedzaak uit het Gentse straatbeeld.

Locatie: