Flower

Koninklijke Dekenij Normaalschoolstraat-Zwijnaardsesteenweg

Contact:

Steven Van Den Broecke – Poel 7, 9000 Gent
0477/406 300 – steven.vandenbroecke@acv-csc.be

Activiteiten:

Dekenijfeest van 05 tot en met 07 september met rommelmarkt op 06 en 07 september

Bestuur:

Ere-Dekenin: Francine Carron
Deken – Penningmeester: Steven Van Den Broecke
Vaandrig – Medewerker: Arlette Bogaert
Verantwoordelijke Rommelmarkt: Cyriel Seeuws
Bestuurslid: Dianne Bauwens
Bestuurslid: Lieve Bert
Bestuurslid: Agnes Claeys
Bestuurslid: Linda De Baets
Bestuurslid: Jan Van Langenhove

Geschiedenis

Bevrijdingsfeesten werden dekenijfeesten

Er zijn maar weinig dekenijfeesten die nog jaarlijks helpen herinneren aan “de bevrijding van Gent” die op 5 september 1944 werd ingezet. Alleen al het tijdstip waarop dekenij Normaalschoolstraat-Zwijnaardsesteenweg jaarlijks de feestvlaggen uithangt laat bij veel Gentenaars toch nog steeds die nostalgische bel even rinkelen.

Hoewel gemeenzaam gesproken wordt over “de dekenijfeesten van de Zwijnaardsesteenweg” moet eerst worden opgemerkt dat bedoelde vereniging officieel “dekenij Normaalschoolstraat-Zwijnaardsesteenweg” heet.

Het gelijknamige feestcomité werd eigenlijk al opgericht eind 1938 maar de geschiedenis zou snel duidelijk maken dat dit niet het meest opportune moment was om een nieuwe vereniging of feestcomité op te starten. Bij de stichting wisten leden en bestuursleden natuurlijk ook niet dat uitgerekend “hun” Zwijnaardesteenweg 5 jaar later een cruciale rol zou gaan spelen bij de bevrijding van onze stad.

De bevrijding zorgde niet alleen voor de feestvreugde die toen in heel de stad losbarste maar het was ook het langverwachte signaal voor diverse verenigingen om opnieuw in de openbaarheid te treden.
Het feestcomité werd meteen herdoopt in “Gebuurtebond Normaalschoolstraat-Zwijnaardsesteenweg” en zou jarenlang “de Bevrijdingsfeesten” blijven organiseren.
De daarmee gepaard gaande publiciteitsstoet kreeg in 1952 als thema “bloemen” en dat was dan weer de start voor de vermaande Gentse Bloemencorso’s én de verkiezing van de Bloemenkoningin.
In 1970 veranderde de vereniging zijn naam nog even in “shoppingcenter” en in 1980 in “winkelcentrum” maar in 1983 zocht men dan toch aansluiting bij het overkoepelende verbond als “dekenij Normaalschoolstraat-Zwijnaardsesteenweg”.

Locatie: