Flower

Dekenij Nederkouter

Contact:

Didier Bekaert – Nederkouter 107, 9000 Gent
0495/619 103 – info@nederkouter-gent.be

Link: www.nederkouter-gent.be

Activiteiten:

Bestuur:

Deken: Robert Wickerhoff
Penningmeester: Didier Bekaert

Geschiedenis

De huidige omschrijving van dekenij Nederkouter omvat Nederkouter met Ketelvest en Bagattenstraat als aanpalenden, Verloren Kost en Kortrijksepoortstraat. De sleutels in de naam van het vorige logo en de dekenij zijn een verwijzing naar de sleutels van na de voormalige stads- en kloosterpoorten. Vooral de eens beroemde verbindingsas tussen Kouter en station heeft zwaar geleden onder steeds veranderende verkeerssituaties.

De nog jonge dekenij Nederkouter zou eigenlijk “erfgenaam-in rechte-lijn” zijn van maar liefst drie verschillende dekenijen. De aanleg van het Sint-Pietersstation en de voorbereidingen op de Wereldtentoonstelling van 1913 zorgden eerst voor verbrokkeling maar daarna ook voor herstructurering.
In 1903 besloot het feestcomité van de Kortrijksesteenweg over te gaan tot het stichten van een dekenij en aan te sluiten bij het pas opgerichte overkoepelende verbond. Dat ging zelfs gepaard met concerten op de 3 kiosken die de steenweg toen rijk was. In 1913 worden de buurtbewoners opgetrommeld ter voorbereiding van de feestelijkheden voor de Wereldtentoonstelling maar er is algemeen protest tegen het op deze vergadering samengestelde bestuur. Een eerste afscheuring is het gevolg maar de nieuw opgerichte “dekenij Kortrijksepoortstraat-Park” zou nooit door de opperdekenij erkend worden.
Sedert 1906 bestond er al immers een “Feestcomité Kortrijksepoortstraat”. Dit comité zou trouwens vanaf eind jaren vijftig versmelten en samenwerken met dekenij Nederkouter. In de beginjaren waren er wel twee afzonderlijke werkgroepen.
Dekenij Nederkouter vierde reeds in 1907 het 25-jarig bestaan van de gebuurtebond.
Merkwaardig genoeg wordt er in het laatste kwart van de vorige eeuw maar weinig overlegd met de bij Nederkouter en Kortrijksepoortstraat nauw aansluitende dekenij Sint-Kwintensberg.
Die vereniging was dan weer ontsproten uit een stuurgroep die het collectief protest organiseerde tegen de veel te lang aanslepende riolering- en wegenwerken. De klaagzang van de handelaars haalde zelfs het toenmalige BRT-nieuws. Maar na de lasten kwamen de lusten en de stuurgroep besloot dan ook voor de heropening van de straat in 1985 een speciaal feestcomité op te richten dat kort daarna aansloot bij de opperdekenij.
Omdat het territorium van dekenij Sint-Kwintensberg zich uitstrekte van het kruispunt met Nederkouter en Kortrijksepoortstraat tot aan het Sint-Amandsplein en het Van Duysseplein, hadden de bewoners van deze typische studentenbuurt natuurlijk heel wat eigen problematieken te verwerken.
In de jaren negentig kwam er een einde aan het bestaan van deze 3 dekenijen en in 1998 werd dekenij De Drie Sleutels opgericht.
In 2006 werd de dekenij nieuw leven ingeblazen met de verkiezing van een voltallig nieuw bestuur en met een nieuwe naam voor de dekenij: Dekenij Nederkouter.

Locatie: