Flower

Koninklijke Dekenij Meulestede

Contact:

Marleen De Loof – Meulesteedsesteenweg 428 – 9000 Gent – 09/251.17.86 – marleen.de.loof@hotmail.com

Activiteiten:

Dekenijfeest van 05 tot en met 14 september met rommelmarkt op 06 en 07 september

Bestuur:

Ere-Deken: Freddy Ketels
Ere-Dekenin: Daisy Van Driessche
Deken: Patrick Nollet
Dekenin – Secretaris: Marleen De Loof
Baljuw – Protocolchef: Gilbert Pringels
Penningmeester: Joris Rombaut
Feestcommissaris: Jacqueline Ketels
Public Relations: Chritina Soetaert
Vaandeldrager Gebuurtebond: Christiaan Scheirlinck
Bestuurslid: Michèle Van Driessche
Bestuurslid Gebuurtebond Kuip: Carine Ghijs
Bestuurslid Gebuurtebond Kuip: Freddy Haemelinck
Bestuurslid Gebuurtebond Kuip: Eric Seghers
Bestuurslid Gebuurtebond Kuip: Dirk Van De Woestijne
Bestuurslid Gebuurtebond Kuip: Freddy Verbeke
Bestuurslid Gebuurtebond Driemasterstraat: Marleen Gansbeke
Bestuurslid Gebuurtebond Driemasterstraat: Robert
Bestuurslid Gebuurtebond Driemasterstraat: Adriaan Van Driessche

Geschiedenis

Meulestede slaat brug tussen 4 gebuurtebonden

Het middeleeuwse Meulestede kreeg al vrij vroeg zijn predicaat van “dorp in de stad”. De welvarendheid dankte de wijk uiteraard aan de vroege ontplooiing en voortdurende groei van de haven. Het schiereiland was al verdeeld in 2 parochies en toen in 1921 de stad Gent een stukje Wondelgem annexeerde kwamen daar nog een paar gebuurtebonden bij.

Uit 17de eeuwse documenten blijkt dat de Meulestedesteenweg zo veel als de grensstraat was tussen ’s Gravensyde en Burggravensyde.
De geschiedenis van Meulestede of “het steedse gebied van de watermolen(s)” hangt uiteraard nauw samen met de uitbreiding van het netwerk van rivieren en kanalen en hun overbruggingen.
Aan de westkant kwam in 1565 de Sassevaart die Gent met Sas van Gent en later met Terneuzen verbond. Aan de oostkant zorgde het rond 1900 gegraven Grootdok voor verdere isolatie.
Tegelijk bleef Meulestede een soort eigenheid bewaren in tegenstelling tot de Muidewijk die nauwer aansloot bij de stad en veeleer een stiefkind van de industriële evolutie was.
Meulestede had al vrij vroeg zijn rechtstreekse verbinding met het landelijke Wondelgem want tot 1789 lag er een vaste brug. Twee metalen draaibruggen sneuvelden tijdens de oorlogen.
In 1955 werd dan de huidige Meulestedebrug gebouwd.

De gebuurtebonden van de Kapiteinstraat en de Driemasterstraat zochten meteen aansluiting bij dekenij Meulestede maar bleven wel hun eigen feestcomité behouden.

De relatie met “die van de overkant” kende hoogtes en laagtes want ik 1952 werd de dekenij zelfs opgesplitst in vijf autonome gebuurtebonden.
Deze structuur is min of meer behouden want vandaag bestaat dekenij Meulestede nog steeds uit “de Kuip” of Meulesteedsesteenweg en aanpalenden, gebuurtebond Driemasterstraat en gebuurtebond De Scheepsvrienden of de fusie van de Kapiteinstraat en de Pantserschipstraat.
Locatie: