Flower

Dekenij Groene Veerle

Contact:

Christian Delens – Sint-Veerleplein 2, 9000 Gent
0475/436 111 – info@dewaterzooi.be

Link: www.dekenijgroeneveerle2002.be

Activiteiten:


Bestuur:

Deken: Paul Rysenaer
Dekenin: Anne Dauchot
Voorzitter: Christian Delens
Secretaris: Carine Van de Veire
Penningmeester: Philippe Van Melle
Bestuurslid: Christophe Van Alboom

Geschiedenis

Groene Veerle slaat brug tussen monumenten

Dekenij Groene Veerle is het unicum onder de centrumdekenijen omdat het territorium maar liefst twee historische pleinen omvat: de Groentenmarkt en het Sint-Veerleplein, respectievelijk in de schaduw van het Groot Vleeshuis en het Gravensteen.

De acht eeuwen oude geschiedenis van het gravensteen zijn natuurlijk door elke Gentenaar perfect gekend. Zoals het opschrift boven de poort vermeldt, werd het in 1180 opgetrokken. Voordien zou er op die plek ook al een versterking gestaan hebben en archeologen vonden zelfs sporen uit de Romeinse tijd. Voor de bouw van het steen liet men zich inspireren door de versterkte kastelen die de kruisvaarders op hun weg naar Jeruzalem hadden gezien. In de 14de eeuw vonden de graven het kasteel niet meer comfortabel genoeg en verhuisden ze naar het Prinsenhof. Het gravensteen werd de zetel van de hoogste rechtbank van het graafschap: de Raad van Vlaanderen. Niet te verwonderen dat de terechtstellingen toen plaatsvonden op het plein van Sint-Veerle. Sint-Veerle is overigens de tweede naam van de heilige Pharaïldis, een Vlaams meisje die in de vroege middeleeuwen tegen haar zin werd uitgehuwelijkt maar haar maagdelijkheid wist te bewaren. Sint-Veerle wordt dan ook vaak de tweede “Maagd van Gent” genoemd.
Midden jaren negentig werd het Sint-Veerleplein heraangelegd met de bedoeling koning auto ook hier te weren. Blijkbaar is de herinnering aan terechtstellingen niet schrikbarend genoeg want de Gentenaars parkeren vrolijk verder op dit historische plein.

Op de huidige Groentenmarkt – oorspronkelijk vismarkt – ging het er, althans in den beginne, iets vredelievender aan toe. In 1407 begon de afbraak van het oude of eerste “houten vleeshuis”. Om gedurende de bouwtijd van het nieuwe stenen vleeshuis (dat pas in 1419 als voltooid werd beschouwd) de aanvoer van vis naar het marktpleintje niet te verhinderen werden er zelfs vier kanalen gegraven zodat de schuiten van op de Leie onder het vleeshuis door konden varen.
Toen de vismarkt verhuisde naar de overkant van de Leie bleken die kanalen ook nog eens als een primitief koelsysteem te fungeren. Naar verluid zou er op de Groentenmarkt wel een driepikkelgalg hebben gestaan maar allen ter afschrikking.
Een veroordeelde ophangen vlak naast “de beenhouwerij” zagen zelfs de middeleeuwse Gentenaars niet zitten. Een schandpaal of schavot heeft er wel gestaan want de authentieke haken zijn nog zichtbaar naast de gevel van café het Galgenhuisje.

Over de vroegere geschiedenis van een gebuurtebond is weinig geweten. Er bestaat wel een ordonnantie uit 1875 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van een buurtvereniging. Het zou tot 1972 duren eer een nieuw dekenijbestuur aantrad. De installatie gebeurde trouwens in de ridderzaal van het Gravensteen.
Vermeldenswaardig is nog de dekenij Groene Veerle sinds 1986 uitpakt met een eigen programmatie tijdens de Gentse Feesten.

Locatie: